Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Magical Home Online S.R.L., în continuare "Magical Home", dorește să vă reamintească angajamentul său cu privire la respectarea riguroasă a încrederii pe care i-o acordați și a obligațiilor ce îi revin conform reglementărilor naționale și europene, respectiv conform legilor legilor nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi a legii nr. 506 din 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor), denumit in continuare "Regulament".

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitațile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. De asemenea, această secțiune vă detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu utilizatorii, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente promoții, oferte, evoluții, noutăți, informații și pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare pe canalele noastre online.

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Operatorul în relația cu datele dumneavostră cu caracter personal este S.C. MAGICAL HOME ONLINE S.R.L., cu sediul social în Tunari – Ilfov, Str Camil Petrescu Nr 5. Cod postal 077180

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, sexul, data și locul nașterii, numărul de telefon mobil și adresa de e-mail;
 • Datele rezultate din navigarea dumneavoastră pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookie-urile.

Politică de cookie-uri

Cookie-urile sunt date trimise de serverul Magical Home unui navigator web și apoi retrimise de către navigator de fiecare dată când accesează site-ul Magical Home.

Cookie-urile colectate de Magical Home sunt cookie-uri de sesiune pentru autentificare pe site, pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor și reținerea preferințelor lor, pentru procesarea comenzilor online, pentru îmbunătățirea experienței de navigare pe site și pe canalele noastre online, pentru conținut personalizat, precum și pentru a măsura traficul atât pe site, cât și pe canalele sociale. Aceste cookie-uri sunt temporare și nu colectează datele navigatorilor.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului; 
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Magical Home sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră prevalează asupra acestor interese.

Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Folosirea datelor dumneavoastra cu caracter personal se va face în următoarele scopuri:

 • Prelucrarea și expedierea comenzilor;
 • Răspunsuri adresate utilizatorilor site-ului Magical Home;
 • Realizarea de statistici confidențiale, în scopul îmbunătățirii calității produselor și serviciilor oferite;
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.
 • Pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare pe canalele noastre online.

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă trimite oferte promoționale personalizate, anunțuri, noutăți și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele Magical Home.

Dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Putem dezvălui datele dumneavoastră colaboratorilor noștri sau altor entități în contextul furnizării serviciilor contractate (cum ar fi: furnizori de servicii de transport (de exemplu Sameday Curier, Nemo Express, Posta Romana), e-mail (de exemplu: MailChimp), etc.)

Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: info@magicalhome.ro

Durata reținerii datelor dumneavoastră cu caracter personal

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se va face, în funcție de scopul prelucrării datelor, pentru perioada necesară prelucrării sau până la momentul la care dumneavoastră vă retrageți consimțământul, sau datele dumneavoastră nu mai sunt necesare în mod rezonabil în vederea scopurilor menționate mai sus.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sub rezerva anumitor condiții legale:

 • Dreptul de acces gratuit la datele dumneavoastră, printr-o cerere scrisă, datată și semnată;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ - retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele date de contact:

 • Corespondenta clasica – pe adresa MAGICAL HOME ONLINE SRL, Str Camil Petrescu Nr 5, Tunari, Ilfov, cod postal 077180
 • Pe E-mail: info@magicalhome.ro

Pentru a ne asigura de securitatea și confidențialitatea datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul din drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie a unui document de identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră menționate mai sus au fost încălcate, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania

Telefon: +40.318.059.211

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet: www.dataprotection.ro

Meniu

Setări

Creați gratuit un cont pentru a putea salva o listă de favorite

Autentificare

Creați un cont gratuit pentru a utiliza Wishlist

Autentificare